Visby Filmstudio vilar under hösten 2021 och våren 2022

Kära Visby Filmstudiovän!


Pandemin har fortfarande sitt grepp över Världen - Sverige - Gotland - Visby. Aktiviteter som för oss tidigare har varit en del av vardagen har fått stå tillbaka eftersom vi måste hålla ett behövligt avstånd från varandra. 


Visby Filmstudio, med sina fullsatta biosalonger, har fått böja sig för det lilla coronavirusets smittsamhet. De flesta av filmstudions medlemmar har säkerligen idag fått de hittills stipulerade två vaccinationssprutorna för att radikalt minska risken för att bli sjuk. Men risken finns fortfarande kvar att bli smittad om inte vederbörligt avstånd hålls, vilket vi inte kan erbjuda i biosalongen.


Till yttermera visso (härligt uttryck som används alltför sällan) kommer Folkets Bio att byggas om fr om oktober 2021 fram till februari mars 2022. 


Därför har styrelsen för Visby filmstudio beslutat att vila verksamheten under hösten 2021 och våren 2022. Mycket tråkigt men nödvändigt. Vi hoppas alla att vi  till hösten 2022 kommer kunna visa film igen i det sociala sammanhang som en visning på en biograf innebär.


Håll ett öga då och då på denna hemsida för att se de alternativ till filmvisning som filmstudiorörelsen framledes eventuellt kan erbjuda sina tidigare medlemmar.