Bli medlem

För att kunna gå på filmstudions visningar måste du vara medlem i Visby filmstudio. Vi säljer inga enskilda biljetter. Du kan köpa terminsmedlemskort om du swishar summan för kortet (se nedan) till 0707-913904 (Helene Stade) och meddelar namn och vilken föreställning (klockan 16 eller 19) inbetalningen avser. Medlemskortet hämtar du sedan ut tidigast vid kommande filmföreställning.

Ett medlemskort, som inkluderar alla filmer under en termin, kostar 320 kronor (student med CSN-kort 270 kronor).

Föreningen försöker hålla ett pris, som utslaget per film, ligger under halva normalpriset för att gå på vanlig bio.