Om Visby filmstudio

Om föreningen, vår biograf och styrelsen.

Om föreningen

Visby filmstudio grundades 1968 och den första filmen som visades var Tom Jones (1963). Visby Filmstudio har som syfte att värna om filmen som kulturbärare och att förmedla film i ett socialt sammanhang.

Varje vår och höst presenterar föreningen ett filmprogram omfattande cirka sex till åtta filmer. Medlemmarna, d v s var och en som är intresserad av film, löser ett medlemskort som ger möjlighet att se en eller alla filmerna till ett enhetspris. Många medlemmar en säsong kan påverka filmantalet kommande säsong. Visby Filmstudio genomför ibland även andra filmarrangemang, exempelvis på ett tema.

Visby Filmstudio är en lokalförening av riksorganisationen Sveriges Förenade Filmstudios (SFF). Visby Filmstudios medlemmar erbjuds därigenom att få delta i arrangemang som SFF anordnar (oftast i Stockholm på Filminstitutet). Varje vår och höst visas under en helg visas närmare tio filmer på ett speciellt tema. Ofta varvat med föreläsningar. Allt till en mycket förmånlig kostnad för medlemmen.


Eftersom film är god kultur stödjer vi Folkets Bios verksamhet genom att nyttja deras biografsalong.  Bion ligger på Adelsgatan 39 i Visby och har 142 sittplatser i gradäng.
Torsdagar jämna veckor är vår dag med föreställningar klockan 16 och 19.

Kontakt styrelsen

Filmprogrammet bestäms av Visby Filmstudios styrelse som har att välja bland både aktuella som äldre filmer. Studions medlemmar får mer än gärna påverka programmets innehåll genom att framföra sina önskemål till styrelsen.

Ordförande

Peter Stade,

, 0727-491717

Kassör

Helene Stade

Sekreterare

Lisa Örtbrant Edmundsson

Filmansvarig

Peter Stade,

, 0727-491717

Kontakt

Peter Stade,